DAP serija

 • Digitalni audio procesor sa četiri od osam kanala

  Digitalni audio procesor sa četiri od osam kanala

  Procesor serije DAP

  Ø Audio procesor sa obradom uzorkovanja od 96KHz, 32-bitni DSP procesor visoke preciznosti i 24-bitni A/D i D/A pretvarači visokih performansi, garantujući visok kvalitet zvuka.

  Ø Postoji više modela 2 u 4 izlaza, 2 u 6 izlaza, 4 u 8 izlaza, a različite vrste audio sistema se mogu fleksibilno kombinovati.

  Ø Svaki ulaz je opremljen 31-pojasnim grafičkim ekvilizacijom GEQ+10-pojasni PEQ, a izlaz je opremljen 10-pojasnim PEQ.

  Ø Svaki ulazni kanal ima funkcije pojačanja, faze, kašnjenja i utišavanja, a svaki izlazni kanal ima funkcije pojačanja, faze, podjele frekvencije, ograničenja pritiska, utišavanja i kašnjenja.

  Ø Izlazno kašnjenje svakog kanala može se podesiti, do 1000 MS, a minimalni korak podešavanja je 0,021 MS.

  Ø Ulazni i izlazni kanali mogu ostvariti potpuno rutiranje i mogu sinkronizirati više izlaznih kanala za podešavanje svih parametara i funkcije kopiranja parametara kanala