• Four in eight out channels digital audio processor

  DAP SERIJA Četiri u osam izlaznih kanala digitalni audio procesor

  Procesor serije DAP

  Ø Audio procesor sa 96KHz procesorom uzorkovanja, 32-bitnim DSP procesorom visoke preciznosti i 24-bitnim A/D i D/A pretvaračima visokih performansi, garantujući visok kvalitet zvuka.

  Ø Postoji više modela 2 u 4 izlaza, 2 u 6 izlaza, 4 u 8 izlaza, a različite vrste audio sistema mogu se fleksibilno kombinovati.

  Ø Svaki ulaz je opremljen sa 31-opsežnim grafičkim izjednačavanjem GEQ+10-pojasni PEQ, a izlaz je opremljen sa 10-opsežnim PEQ-om.

  Ø Svaki ulazni kanal ima funkcije pojačanja, faze, kašnjenja i isključivanja zvuka, a svaki izlazni kanal ima funkcije pojačanja, faze, podjele frekvencije, ograničenja pritiska, isključivanja i kašnjenja.

  Ø Kašnjenje izlaza svakog kanala može se podesiti, do 1000MS, a minimalni korak podešavanja je 0,021MS.

  Ø Ulazni i izlazni kanali mogu ostvariti potpuno usmjeravanje i mogu sinkronizirati više izlaznih kanala za podešavanje svih parametara i funkciju kopiranja parametara kanala